ÅRETS
BOLAGSJURIST 2017

JURYN - PRISUTDELNING - KONTAKTA - NOMINERA -
TIDIGARE ÅR
Aja Westman,
Legal Director HVDC (incl OWC), ABB


"Aja Westman är Legal Director på ABB och ordförande i Bolagsjuristernas förening. Innan ABB var hon chefsjurist EMEA, Westinghouse Electric Sweden AB 2006-2014 och dessförinnan Nordic Legal Counsel Infineon Technologies, samt Ericsson Microelectronics AB."
Bengt Gustafson,
Senior Vice President & Senior Advisor to Group Management, Securitas AB


"Bengt Gustafson var under åren 2007-2011 chefsjurist och medlem av koncernledningen i Securitaskoncernen. Sedan 2011 arbetar han som SVP och Senior Rådgivare åt koncernledningen."
Göran Norén,
Avdelningschef Näringspolitik, Svenskt Näringsliv


"Göran Norén är chef för näringspolitiska avdelningen på Svenskt Näringsliv. Verksamheten omfattar bl.a. företagsjuridiska frågor."
Erik Wahlin,
chefredaktör Affärsvärlden


"Erik Wahlin är chefredaktör och ansvarig utgivare för Affärsvärlden, där han har arbetat sedan år 2008. Tidigare har han arbetat som ekonomijournalist på Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Finanstidningen."
Bertil Villard,
advokat Advokatfirman Vinge KB


"Bertil Villard som är advokat på Vinge har bl.a. mångårig erfarenhet som bolagsjurist på Swedish Match, Stora och Esselte."