ÅRETS
BOLAGSJURIST 2019

KONTAKTA -
TIDIGARE ÅR


Årets Bolagsjurist 2017 - Marcus Palm, Välinge

Juryns motivering
”När utmaningarna är många och stora är det viktigt att både bemästra juridiken och ha en djup förståelse för affärer. Årets Bolagsjurists främsta styrka är hans fantastiska förmåga att balansera mellan det kommersiella och det legala. I ett bolag vars hela verksamhet är uppbyggd kring innovation, patentering och licensiering blir det ofta kommersiella eller rättsliga tvister och skiljeförfaranden, processer som är tidskrävande och omfattande. Samtidigt hanterar han all annan juridik som behövs för att understödja företagets snabbväxande verksamhet. Årets Bolagsjurist är med och driver utvecklingen framåt och är en central kugge i företagets affärsmodell. Med sin breda kunskap i immaterialrätt och genom att kombinera strategiskt långsiktigt arbete med en egen operativ spets har Årets Bolagsjurist har etablerat bolagsjuristfunktionen som en naturlig del i företagets affärsutveckling och riskhantering.”

Finalisterna till Årets Bolagsjurist 2017 var:
Marcus Palm, Välinge
Niklas Lundquist, Intrum Justitia


Årets Deal 2017 - Niclas Nelson, Gränges

Juryns motivering
”I varje organisation krävs det någon trygg och orubblig, en stabil klippa som finns där som man kan luta sig mot för att få stöd, som är djupt förankrad i juridiken men som sträcker sig längre än så. Nämligen bolagsjuristen. Årets Deal var en stor och omfattande transaktion som var extra snårig då det skedde genom ett Chapter 11-förfarande. Årets Deal är Gränges förvärv av aluminiumvalsningsverksamheten från amerikanska Noranda, en transaktion som i ett slag dubblade Grängeskoncernens omsättning. En lång process med många parter, men bolagsjuristens Niclas Nelsons mångåriga erfarenhet av transaktioner och av amerikansk rätt var faktorer som möjliggjorde en framgångsrik transaktion. Sedan transaktionen presenterades har Gränges aktiekurs ökat med över 50% - ett kvitto på en lyckad transation.”

Finalisterna till Årets Deal 2017 var:
Niclas Nelson, Gränges
Anna Svärdemo Alander, Randstad
Jacob Landén, ÅF


Årets Rising Star 2017 - Rickard Dahlgren, ÅF

Juryns motivering
”Som ung jurist i en global organisation är det viktigt att vara både nyfiken och strukturerad. Årets Rising Star är mycket omdömesgill, receptiv, snabbtänkt och proaktiv - till glädje och nytta för såväl juriststaben som företaget i stort. Han har ett genuint intresse och förståelse för verksamheten, vilket gör honom lyhörd för dess behov som få andra jurister. Han är ovanligt talangfull kunskapsmässigt och har stor potential att utvecklas inom det juridiska området med sin unika breda kompetens och mogenhet vid så ung ålder, vilken han kommer kunna ta med sig i sin fortsatta karriär. Det är ingen tvekan om att han är en blivande general counsel i en stor koncern. Det som gör honom till en Rising Star 2017 är sammanfattningsvis kombinationen av intelligens, framåtanda och förmåga att anpassa sig till situationen och lösa uppgiften, allt med bibehållande av lugn och saklighet.”

Finalisterna till Årets Rising Star 2017 var:
Rickard Dahlgren, ÅF
Anders Hilmansson, Apsis
Rebecca Fallberg, Avanza